Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปราชการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และถอดองค์ความรู้การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ณ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Admin

7 December 2022

Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2565 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบให้กองการแพทย์ทางเลือก โดยกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก นำโดยนางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวนิสาชล พลอยทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ลงพื้นที่ประเมินโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์แบบองค์รวมแนวพุทธ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการฯ 250 รูป การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งนี้ดำเนินการโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมธัญสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏ์ธานี โดย”แม่กอบ”(ธัญญรัตน เพชรพรหม) ผู้ใช้ทางเลือกใหม่ทางชีวภาพในการบำบัดร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติและบำบัดด้วยสมุนไพรไทย โดยกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก ดูโพสต์ต้นฉบับ

Admin

7 December 2022

Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ASIA International Hemp Expo 2022 และ International Hemp Environmental Forum ครั้งที่ 2 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชงนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ผู้เข้าร่วมงาน ในรูปแบบนวัตกรรมกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ พร้อมทั้งแสดงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 ณ […]

Admin

7 December 2022

Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมทั้งแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดอาคารดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม B602 ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Admin

7 December 2022

การควบคุมกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) ปี พ.ศ.2565 (ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใ…

การควบคุมกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) ปี พ.ศ.2565 (ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 23 พฤศจิกายน 2565) “ควบคุมช่อดอกกัญชา” เพราะ ช่อดอกกัญชามีความเข้มข้นของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ชนิด THC สูง ซึ่งมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท จึงนำไปใช้ในการผลิตยาแผนไทยและยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก ผู้ใดประสงค์นำ “ช่อดอกกัญชา” ศึกษา ส่งออก จำหน่าย แปรรูปเพื่อการค้า ขออนุญาต กรุงเทพมหานคร ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่างจังหวัด ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อห้าม 🚫ห้าม จำหน่ายช่อดอกกัญชาเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ 🚫ห้าม จำหน่ายช่อดอกกัญชา หรือ สินค้าที่แปรรูปจากช่อดอกกัญชาเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (Vending Maching) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 🚫ห้าม โฆษณาช่อดอกกัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า 🚫ห้าม จำหน่ายช่อดอกกัญชาในวัด หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก 🚫ห้าม ใส่ช่อดอกกัญชาในอาหาร ว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ […]

Admin

7 December 2022

การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ตอนที่ 4 อัศจรรย์กัญชา กัญชาในการแพทย์แผนไทย

การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ตอนที่ 4 อัศจรรย์กัญชา กัญชาในการแพทย์แผนไทย #กัญชาทางการแพทย์แผนไทย #กัญชาทางการแพทย์ #กัญชา ……………………………… สอบถามเรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 🔴สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย โทร 021495647 https://ockt.dtam.moph.go.th/ ……………………………… 🔴คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ใน กทม. 1. รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-11.30 น. โทร 022243261 ต่อ 0 line @962KJSRH 🌏 แผนที่ https://maps.app.goo.gl/Yi4UVapkiYX96yceA 2. รพ.การแพทย์แผนไทยฯ สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-11.00 น. โทร 021437759 Line @780eiise 3. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เวลา 08.30-16.30 น. โทร 025902606 […]

Admin

7 December 2022

Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กทม. สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจประชาชน ผู้ประกอบการ ถนนข้าวสาร เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ฉบับล่าสุด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาล ชนะสงคราม และ สำนักงานเขตพระนคร ทีมเทศกิจ เขต กทม.ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม กำชับ สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบันเทิง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับล่าสุด ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 […]

Admin

7 December 2022

Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

กรมการแพทย์แผนไทยฯประกาศชัด เดินหน้าบังคับใช้กฎหมาย “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ผู้ใดละเมิดพักใช้ใบอนุญาต ย้ำ! ผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดให้บริการสูบในร้านโดยเด็ดขาด https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/dtam-news/dn/9228-dn0117.html กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงชัดเจน บังคับใช้กฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุข “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565” หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา ใช้ช่อดอกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ส่งเสริมให้ใช้ในเชิงนันทนาการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการทั่วไปไม่สามารถเปิดให้บริการลูกค้าสูบในร้านโดยเด็ดขาด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงประเด็นมูลเหตุการคุมช่อดอกกัญชาและแนวทางปฏิบัติในการใช้กฎหมาย สมุนไพรควบคุม(กัญชา)พ.ศ.2565 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ภายหลังมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน […]

Admin

7 December 2022

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

🌱 รายการ Seed Channel 🌱 รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 11.15 น. เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการผลิตยากัญชาทางการแพทย์ ปี 2566 พบกับ ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร เวลา 11.00 – 11.15 น. ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดูโพสต์ต้นฉบับ

Admin

7 December 2022
1 2 3 33