กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ให้บริการฟรี !! ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา สำหรับผู้ท…

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ให้บริการฟรี !! ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อโควิด 19 เพื่อจ่ายยาแผนไทยในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย
โดยทีม ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ กระทรวงสาธารณสุข

พบกัน!!!
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศาลาประชาคม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ดูโพสต์ต้นฉบับ