กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ให้บริการฟรี !! ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา สำหรับผ…

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ให้บริการฟรี !! ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อโควิด 19 เพื่อจ่ายยาแผนไทยในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย
โดยทีม ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ กระทรวงสาธารณสุข

พบกัน!!!
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม

ดูโพสต์ต้นฉบับ