การนวดไทย ตำรับวัดโพธิ์

การนวดไทย ตำรับวัดโพธิ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00-16.00 น.
ในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ