การบริโภค’กัญชาและกัญชง’ 3 กลุ่มบุคคลเสี่ยงอันตรายได้แก่ เด็กต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์และสตรีที่กำลังให้นมบุตร . . ผลกระทบหาก…


การบริโภค’กัญชาและกัญชง’ 3 กลุ่มบุคคลเสี่ยงอันตรายได้แก่ เด็กต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์และสตรีที่กำลังให้นมบุตร
.
.
ผลกระทบหาก 3 กลุ่มเสี่ยงบริโภค’กัญชาและกัญชง’

🟢เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสพติดกัญชามากกว่าผู้ใหญ่
🟢ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมอง สติปัญญา การคิดแบบมีเหตุผลและการยับยั้งชั่งใจ ทั้งในขณะเสพและหลังเสพ
🟢ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ของมารดาที่ใช้
🟢การเสพติดส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
🟢การเสพติดกัญชาสามารถทำให้เกิดโรคจิตและโรคจิตเภท

#กัญชา #กัญชง #กรมสุขภาพจิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ