การแพทย์แผนไทย สมุนไพร: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การแพทย์แผนไทย สมุนไพร: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
ในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ