การใช้กัญชาไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง กรณีศึกษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4

ประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง การใช้กัญชาไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง กรณีศึกษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

#กัญชาทางการแพทย์แผนไทย #กัญชาทางการแพทย์ #กัญชา

ดูโพสต์ต้นฉบับ