กำหนดการ

“Fusion food เมนู อาหารเป็นยา สร้างสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ”

กิจกรรมการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพภูมิปัญญาไทยอาหารไทย ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสวนสมุนไพร อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย(อาคารเรือนไทย) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ