กิจกรรมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย อาหารไทย

เสวนา เรื่อง “คุณประโยชน์จากเห็ดแคลง”

กิจกรรมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย อาหารไทย
ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565
ณ บริเวณสวนสมุนไพร อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (อาคารเรือนไทย) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ