ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สม…

ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
https://shorturl.asia/wcHsS

สอบถาม
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
โทร 021495609

ดูโพสต์ต้นฉบับ