งาน สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 “ภูมิปัญญาไทย มรดกไทย เศรษฐกิจโลก” ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2…

งาน สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
“ภูมิปัญญาไทย มรดกไทย เศรษฐกิจโลก”

ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2565
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

พบกับ
– มหกรรมการนวดไทย อัตลักษณ์ 4 ภาค
– เวทีทางวิชาการ (เสวนา บรรยาย สาธิต)
– ทัวร์ศึกษาเส้นทาง ทางประวัติการแพทย์แผนไทย
– Herb Cafe เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร
– ออกร้านผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ (สร้างเศรฐกิจ เสริมการส่งเที่ยวและวัฒนธรรมไทย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ
โทร 021495608

ดูโพสต์ต้นฉบับ