ถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

live… พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย พิธี เจิม ครอบครูบาอาจารย์การแพทย์แผนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
ณ ศาลากลางเรือนอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยชั้น 3 ในสวนสมุนไพรเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทแผนไทยและการแพททางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ดูโพสต์ต้นฉบับ