นวดไทย ตำรับวัดสามพระยา

นวดไทย ตำรับวัดสามพระยา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
ในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ