พิธีเปิดงานมหกรรมสุมนไพรแห่งชาติ

พิธีเปิดงานมหกรรมสุมนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ดูโพสต์ต้นฉบับ