พิเศษ!!!! ส่วนลด 20% สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์กับ Central Lab ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 …

พิเศษ!!!! ส่วนลด 20% สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์กับ Central Lab ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 👇👇👇
#กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #ส่งเสริมสมุนไพรไทย 👨‍⚕️👩‍⚕️

ดูโพสต์ต้นฉบับ