ฤาษีดัดตน ดำรงกาย อายุยืน 80 ท่า 82 ตน วัดโพธิ์ : ต้นแบบภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

ฤาษีดัดตน ดำรงกาย อายุยืน 80 ท่า 82 ตน วัดโพธิ์ : ต้นแบบภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น.
ในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ