วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 – 11.15 น. เรื่อง เปิดตัว…หนังสือฉบับอนุรักษ์

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เรื่อง เปิดตัว…หนังสือฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา ฉบับแรกของประเทศไทย

พบกับ ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 – 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ