วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 11.15 น. เรื่อง KitchenMo…แผนไทย

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เรื่อง KitchenMo…แผนไทย ศักยภาพสมุนไพร พาไทยพ้นวิกฤต พลิกฟื้นโควิด 19
พบกับ พท.ป.อัคคฤทธิ์ ภูถนอม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
พท.ป.กนกวรรณ หัวไผ่ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ