วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2565

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.

เรื่อง เปิดตัว… DTAM TELEMEDICINE MOBILE APP

พบกับ พท.โชติกา แหร่มบรรเทิง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
#DTAMTELEMEDICINE

ดูโพสต์ต้นฉบับ