วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง เปิดศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยภาวะ Post COVID-19 / Long COVID-19 ครบวงจร

🔴 Facebook Live…
🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เรื่อง เปิดศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยภาวะ Post COVID-19 / Long COVID-19 ครบวงจร

พบกับ ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ