วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง ต่อยอดภูมิปัญญาแผนไทย…สู่โครงการวิจัยระดับชาติ

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เรื่อง ต่อยอดภูมิปัญญาแผนไทย…สู่โครงการวิจัยระดับชาติ
พบกับ ภญ.ธีราธร สังหร่าย
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ