สปอตโทรทัศน์ กัญชาทางการแพทย์ ชุด เคียงข้างคุณ อย. พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ อย่าง…

สปอตโทรทัศน์ กัญชาทางการแพทย์ ชุด เคียงข้างคุณ อย. พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ อย่างถูกกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข #Canabis_Oryor #ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ #FDAthai #oryor #ThaiFDAC #FDAknowledge #กัญชา

ดูโพสต์ต้นฉบับ