เชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ (DTAM Forum) สมุนไพรต้านภัย COVID-19 และ Long COVID ♦️วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. …

เชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ (DTAM Forum) สมุนไพรต้านภัย COVID-19 และ Long COVID

♦️วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

🎥ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก facebook.com/dtam.moph

#โควิด19 #ลองโควิด #สมุนไพร


เสวนาวิชาการ (DTAM Forum) สมุนไพรต้านภัย COVID-19 และ Long COVID

♦️วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

🎥ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก facebook.com/dtam.moph

#โควิด19 #ลองโควิด #สมุนไพร

ดูโพสต์ต้นฉบับ