“เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน”

16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น.

-การบรรยาย เรื่อง การเพาะปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์แบบโรงเรือน (Green house)
โดย ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหกรรม “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน”
และการอบรม เรื่อง การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก

📌วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รับชมผ่านระบบออนไลน์…
🔴 zoom cloud meeting
https://bit.ly/3kx6Ixc

🔴 เฟสบุ๊ค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

ดูโพสต์ต้นฉบับ