🌱 รายการ Seed Channel 🌱 รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 – 11.15 น. เรื่อง …

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เรื่อง การดูแลสุขภาพกายใจ คนวัยเกษียณ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย – จีน

พบกับ น.ส.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย แพทย์แผนจีน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 – 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

💻 ดูย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/watch/175702865780858/144552237558715

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ดูโพสต์ต้นฉบับ