📣พรุ่งนี้ 29 กันยายน 2565 สธ.จัดการประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธา…


📣พรุ่งนี้ 29 กันยายน 2565 สธ.จัดการประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

📍รับชมถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่าน Facebook live กระทรวงสาธารณสุข เวลา 13.30 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ