📣📣ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์…

📣📣ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

📌ระยะเวลาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ >>> https://shorturl.asia/wcHsS

ดูโพสต์ต้นฉบับ