🟢ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน… มหกรรม “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน” และการอบรม เรื่อง การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา…

🟢ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน…

มหกรรม “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน”
และการอบรม เรื่อง การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก

📌วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์

🔴ลงทะเบียนเข้าอบรมทาง zoom cloud meeting
https://bit.ly/3kx6Ixc

(f) รับชมทางเฟสบุ๊ค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

#กัญชา

ดูโพสต์ต้นฉบับ