27-28 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมงาน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิ…

27-28 ตุลาคม 2565
ขอเชิญร่วมงาน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” และ พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
– ชม ชิม ช้อป อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
– ตลาดนัดสมุนไพรกัญชา และ อาหารเป็นยา
– เสวนาวิชาการ

ณ ลานพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

#วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ