30 สค 65 ช่วงที่ 2 DTAM Forum สมุนไพรต้านภัย COVID-19 และ Long COVID

ช่วงที่ 2 เสวนาวิชาการ (DTAM Forum) สมุนไพรต้านภัย COVID-19 และ Long COVID

♦️วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

🎥ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก facebook.com/dtam.moph

#โควิด19 #ลองโควิด #สมุนไพร

ดูโพสต์ต้นฉบับ