9 มิถุนายน 2565 #ปลดล็อกกัญชา สมุนไพร “ #กัญชา ” สร้างความมั่นคง 3 ด้าน 1.ความมั่นคงด้านอาหาร โดยการนำกัญชามาปรุงอาหารส่งเสร…

9 มิถุนายน 2565 #ปลดล็อกกัญชา

สมุนไพร “ #กัญชา ” สร้างความมั่นคง 3 ด้าน

1.ความมั่นคงด้านอาหาร โดยการนำกัญชามาปรุงอาหารส่งเสริมสุขภาพและบำบัดอาการเจ็บป่วย
2.ความมั่นคงด้านยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ช่วยบำบัดและรักษาโรคด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
3.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำกัญชามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

….…………………………………

สอบถาม สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมฯ
โทร 021495647
https://ockt.dtam.moph.go.th/

ดูโพสต์ต้นฉบับ