dtam forum 6 ธันวาคม 2565 “กัญชา ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ”

การประชุมวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM Forum)

“กัญชา ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ”

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

#กัญชาทางการแพทย์แผนไทย #กัญชาทางการแพทย์ #กัญชา

ดูโพสต์ต้นฉบับ