Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองพัฒนายาไทยและสมุนไพร และกองวิชาการและแผนงาน ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการนวดไทย และให้บริการนวดไทยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 (12th APEC High-Level Meeting on Health and the Economy) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยในวันนี้มีผู้มาเข้ารับบริการนวดคอ บ่า ไหล่ จำนวน 32 ราย นวดเท้า จำนวน 27 ราย รวม 59 ราย

ดูโพสต์ต้นฉบับ