Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีส่งมอบช่อดอกกัญชา ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงโครงการปลูกกัญชา โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัท เค พี ที แอสโซซิเอท จำกัด เข้าร่วมการตรวจนับช่อดอกกัญชาแห้งที่ทำการส่งมอบ โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภอสันทราย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ดูโพสต์ต้นฉบับ