Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโครงการพัฒนากัญชา สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ 2 (ปลูกกัญชา 50 ต้น) ณ วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ