Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นำโดย นางมาลา สร้อยสำโรง
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และคณะ ร่วมลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้ชนเผ่ากะเหรี่ยงโปในการใช้ตำรับกัญชาในการดูแลสุขภาพ และชมสายพันธุ์เกริงกระเวีย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
1. นายไกรราช เล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
2. นางสาวโลซา ปัญญา ชาวกะเหรี่ยงโป
3. นายถนอม แห้วเพชร ชาวกะเหรี่ยงโป
4. นายได โพซา ชาวกะเหรี่ยงโป

ดูโพสต์ต้นฉบับ