Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์ หัวหน้าศูนย์จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบชุดยาสมุนไพรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วยยาสมุนไพร 7 รายการ ดังนี้ 1. ยาหอมเทพจิตร 2. ยาอมมะแว้ง 3. ยาขมิ้นชัน 4. ยาเหลืองปิดสมุทร 5. ครีมไพล 6. ยาคาลาไมน์พญายอ 7. ยาการ์ซิดีนเปลือกมังคุดโดยมีเภสัชกรเทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวจุไรรัตน์ ล้อมเจริญ หัวหน้างานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางหลวงโดดให้การต้อนรับและรับมอบชุดยาสมุนไพรดังกล่าวและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มารอรับยา ณ พื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ