Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกระท่อม กัญชา และการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในการประชุมเสวนากระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจทางเลือก ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ