Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ดูแลให้ความรู้และจ่ายยาสมุนไพรให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีอาการหลังการติดเชื้อ COVID-19 (ภาวะ Post COVID – 19/ Long COVID – 19) พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดนครพนม ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของแพทย์แผนไทย ในจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ดูโพสต์ต้นฉบับ