Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดตัว “ศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชงที่ทันสมัย” พร้อมเร่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นตัว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ บริษัท 88 แคนนาเทค จำกัด เปิดตัว ศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชง ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในการผลิต ครบวงจร เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดกัญชงที่มีปริมาณสูงให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมเร่งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจากสารสกัดกัญชงที่มีคุณภาพ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นตัว

วนที่ 8 กันยายน 2565 ณ อาคารโรงงานต้นแบบชีวภาพ (Biotech Pilot Plant) หน่วยปฏิบัติการที่ 3 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดตัว “การผลิตสารสกัดกัญชง ที่ทันสมัย” โดยมี คุณพรประสิทธิ์ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 88 แคนนาเทค จำกัด ผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

นายแพทย์ยงยศ กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้จัดตั้งศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชงต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตสารสกัดกัญชงที่มีสารแคนนาบิไดออลปริมาณสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สำคัญเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดกัญชงที่มีปริมาณสูงให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความสนใจ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสารสกัดกัญชงที่ได้มาตรฐานในการผลิต อีกด้วย

สำหรับ ศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชงแห่งนี้ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1) เครื่องมือ supercritical fluid extraction ซึ่งเป็นเครื่องมือสกัดสารด้วยของไหลคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสภาวะเหนือจุดวิกฤติ เพื่อสกัดสารสกัดกัญชงที่มีสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ 2) เครื่องมือ decarboxylation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อาศัยปฏิกิริยาทางเคมีในการกำจัดหมู่คาร์บอกซิล โดยเปลี่ยนสารแคนนาบิดิโอลิก เป็นสารแคนนาบิไดออล 3) เครื่องมือ molecular distillation เป็นเทคนิคที่อาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสารแต่ละชนิด เพื่อแยกสารแคนนาบิไดออลออกจากสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ และ 4) เครื่องมือ crystallization reactors เป็นการตกผลึกสารเพื่อให้ได้สารแคนนาบิไดออลที่บริสุทธิ์

ปัจจุบัน กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้ดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางต้นแบบจากกัญชง ได้แก่ ผงโรยข้าว กัญชงสูตรต้มยำ แคปซูลกาแฟผสมสารสกัดกัญชง และ เซรั่มบำรุงผมผสมสารสกัดกัญชง ในปีงบประมาณ 2566 นี้ ได้มีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่มีปริมาณแคนนาบิไดออลสูง ได้แก่ ชาหมักคอมบูชะผสมสารแคนนาบิไดออล ครีมกันแดดที่มีสารแคนนาบิไดออล สูตรเป็นมิตรต่อปะการัง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีคุณภาพ ต่อไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ