Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง อาหารเป็นยา และประสิทธิผลของเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชุมชมรักษ์สุขภาพ”

โดยมีพลเอกนิพนธ์ สีตบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.นพ.อุทัย สุดสุข (ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข) ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง (ประธานสมาพันธ์สตรีทําความดีแห่งประเทศไทย) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ระดับชุมชน ในการขับเคลื่อนผ่านสมาพันธ์สตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร(วัดทอง) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โดยกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ