Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบรางวัลการประกวดตั้งชื่อห้องประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีชื่อที่ได้รับรางวัลที่ 1 ดังนี้ ห้องประชุม 1 ห้องสุวรรณพฤกษ์ ผลงานโดย นายศราวุฒิ จันดี, ห้องประชุม 2 ห้องไพรพฤกษ์ ผลงานโดย นายศราวุฒิ จันดี และห้องประชุม 3 ห้องบัวหลวง ผลงานโดย นางสาววนิดา คำหงษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ