Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนา ครบรอบ 20 ปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และร่วมไหว้สักการะศาลพระภูมิประจำกรม โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรกรม พร้อมด้วย อดีตผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวหลวง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ