Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ ความงาม แพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมร่วมบรรยาย หัวข้อ “วิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทาง Wellness ในประเทศไทย” ภายใต้ชื่องาน DPU Wellness Showcase โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองการแพทย์ทางเลือก ได้จัดแสดงบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ร่วมเข้าชมงาน อีกด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ