Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีเปิด DPU Wellness Center และดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการพัฒนา และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และวิชาเวชศาสตร์ความงาม และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ DPU Wellness Center มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดูโพสต์ต้นฉบับ