Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

#ปลดล็อกกัญชา … #แพทย์แผนไทย ทำอะไรได้บ้าง? 🤔

Q & A ถาม และ ตอบ กับ 4 ประเด็น
1. #การจ่ายยากัญชา
2. #การผลิตยา และ #การปลูกกัญชา
3. #คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
4. #ระบบรายงานกัญชาทางการแพทย์

สอบถาม
สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
โทร 021495647

ดูโพสต์ต้นฉบับ