Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันนี้ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ฯ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องในวัน“ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และ องค์กรต่างๆร่วมในพิธี ณ ปะรำพิธีจัดงานด้านหน้าอาคารเรือนเจ้าพระยาพิศนุประสาทเวช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ