Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดพิธี Kick off งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ