Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในผู้ป่วย Post COVID-19 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์แผนไทยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดยโสธร ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในจังหวัดยโสธร เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มาให้ความรู้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ของจังหวัดยโสธร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านที่โดดเด่นของจังหวัดมานำเสนอ ณ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ดูโพสต์ต้นฉบับ