Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย บุคลากรโรงพยาบาลกุดชุม ร่วมลงพื้นที่ตรวจบริการทางการแพทย์แผนไทยและจ่ายยาสมุนไพรให้แก่ประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในผู้ป่วย Post COVID-19 จังหวัดยโสธร ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ดูโพสต์ต้นฉบับ